MULKİYET İŞLEMLERİ

MULKİYET İŞLEMLERİ

K.K.T.C.’de emlak alım-satımı sırasında ödenmesi gereken vergiler şöyledir:

Stopaj : Satıcı tarafından ödenen bir vergidir. Satıcı kar amacı gütmeyen (amatör) bireysel satıcı ise, 1 kereliğine mahsus olmak suretiyle muafiyet hakkını kullanarak stopaj vergisi ödemeyebilir. Bu hak kullanıldıktan sonra yapılacak tüm satışlarda tapu dairesi tarafından onaylanan satış bedeli üzerinden %2,8 oranında stopaj ödemek durumundadır. Kar amacı güden (profesyonel) satıcı ise her satış için tapu dairesi tarafından onaylanan satış bedeli üzerinden %4 vergi öder.

KDV (Katma Değer Vergisi) : Satıcı kar amacı gütmeyen (amatör) bireysel satıcı ise KDV ödenmez. Kar amacı güden (profesyonel) satıcı ise %5 KDV’sini devirden önce vergi dairesine öder. KDV’de muafiyet hakkı yoktur. Sözleşme gereği anlaşılması durumunda KDV alıcı tarafından ödenilmektedir.

Tapu Devir Harcı : Alıcı tarafından ödenen bir vergidir. Alıcı kar amacı gütmeyen (amatör) bireysel alıcı ise, yaşamında bir kez olmak üzere, %50 muafiyet hakkını kullanarak daha az devir harcı ödeyebilir. (%6 yerine % 3 vergi oranı uygulanır). Bu hak kullanıldıktan sonra alıcı, yapılacak tüm alışlarda tapu dairesi tarafından onaylanan satış bedeli üzerinden %6 oranında vergi ödemek durumundadır. Kar amacı güden (profesyonel) alıcı ise her alış için tapu dairesi tarafından onaylanan satış bedeli üzerinden %6 oranında vergi öder.

Damga Pulu : Gayrimenkulün satış sözleşmesi ile gerçekleşmesi durumunda ödenen bir vergidir(Ör: İleri tarihli teslimi olan bir projenden gayrimenkul alınması durumunda). Bu vergi satış sözleşmesinin alıcı ve satıcı tarafından imzalanmasından sonra 21 gün içerisinde vergi dairesine ödenmelidir. %0.5 (binde beş) pul ücreti ödenmesi sonrası ilgili sözleşme Tapu Dairesinde kayıt edilmelidir. Bu kayıt sonrası alıcının mülkiyet hakkı hukuki açıdan da yasallık kazanır.

 


Portföylerimiz