OTURMA İZNİ

OTURMA İZNİ

ÇALIŞMA İZİNLİNİN EŞİNE VERİLEN EŞE REFAKAT İZİNİNOT: Çalışma izini bir yılı aşmış ve ikinci iznini almış olan kişilerin eşlerine verilen izindir.

Başvuruda İstenilen Evraklar:

1- kamet belgesi

2-Vergi dairesinden onaylı ve geçerli kira sözleşmesi aslı ve fotokopisi.

3-Evlenme belgesi aslı ve fotokopisi.

4-Eşe refakat izini alacak olan kişinin pasaport fotokopisi.(Adaya son giriş mühürünün bulunduğu sayfa ve kişisel bilgileri olan sayfalar)

5-Çalışma izinli eşin pasaport fotokopisi.(Geçerli çalışma izin olan sayfa ve kişisel bilgileri olan sayfalar)

6-Başvuruyu yapacak olan şahsın vukaatlı nüfus kayıt örneği.

7-13,50 tl damga pul.

8-Sağlık raporu makbuzu.

Başvurular şahsın bulunduğu bölgenin Polis Genel Müdürlüğüne şahsen yapılır.Sağlık sevki polis tarafından yapılır.

Tüm evraklar tamamlanıp polise teslim edildikten 20 gün sonra ev kontrolü(ilk kez alanlar ve ev değiştirenler) yazdırmak içim muhaceret dairesine başvuru yapmalıdırlar.

 

KKTC VATANDAŞI İLE EVLİ OLANLARIN EŞE REFAKAT İZİNİ
Başvuruda İstenen Evraklar:

1-İkamet belgesi.

2-Birlikte yaşam belgesi

3-Evlenme belgesi aslı ve fotokopisi.

4-Eşe refakat izini alacak olan kişinin pasaport fotokopisi.(Adaya son giriş mühürünün bulunduğu sayfa ve kişisel bilgileri olan sayfalar)

5-KKTC vatandaşı eşin kimlik kartı fotokopisi.

6-Başvuruyu yapacak olan şahsın vukaatlı nüfus kayıt örneği.

7-13,5 tl damga pulu.

8-Sağlık raporu makbuzu.

9-Noterden onaylı taahhütname.

Başvurular şahsın bulunduğu bölgenin Polis Genel Müdürlüğüne şahsen yapılır.Sağlık sevki polis tarafından yapılır.

Tüm evraklar tamamlanıp polise başvurduktan 20 gün sonra muhaceret dairesine başvuru yapılmalıdır.

 

ZİYARETÇİ İZNİ


Çalışma izinli şahısların 18 yaşını doldurmuş çocuklarına

Çalışma izinli şahısların dul anne veya babasına

KKTC de ev almış ve geçimini sağlayacak kadar parası olan şahıslara

KKTC de öğrenci muhacereti olan öğrencilerin anne ve babalarına

Başvuruda İstenilen Evraklar:

.Çalışma izinli şahısların 18 yaşını doldurmuş çocukları için gerekli olan evraklar;

1- İkamet belgesi

2- Vergi dairesinden onaylı ve geçerli kira sözleşmesi aslı ve fotokopisi veya satış sözleşmesi veya tapu.

3- Noterden onaylı taahhütname.

4- Ziyaterçi izini alacak olan kişinin pasaport fotokopisi.(Adaya son giriş mühürünün bulunduğu sayfa ve kişisel bilgileri olan sayfalar)

5- Çalışma izinli anne veya babanın pasaport fotokopisi.(Geçerli çalışma izin olan sayfa ve kişisel bilgileri olan sayfalar)

6- Başvuruyu yapacak olan şahsın vukaatlı nüfus kayıt örneği.

7- 13,5 tl damga pul.

8- Sağlık raporu makbuzu.

Çalışma izinli şahısların dul anne veya babası için gerkli olan evraklar;

1- İkamet belgesi

2- Vergi dairesinden onaylı ve geçerli kira sözleşmesi aslı ve fotokopisi veya satış sözleşmesi veya tapu.

3- Noterden onaylı taahhütname.

4- Ziyaterçi izini alacak olan kişinin pasaport fotokopisi.(Adaya son giriş mühürünün bulunduğu sayfa ve kişisel bilgileri olan sayfalar)

5- Çalışma izinli çocuğunun pasaport fotokopisi.(Geçerli çalışma izin olan sayfa ve kişisel bilgileri olan sayfalar)

6- Başvuruyu yapacak olan şahsın vukaatlı nüfus kayıt örneği.(TC vatandaşı olmayanlar vukaatlı nüfus kayıt örneği yerine boşanma veya eşinin ölüm belgesi(Dışişleri Bakanlığından türkçeye çevrilmiş olarak))

7- 13,5 tl damga pul.

8- Sağlık raporu makbuzu.

 

KKTC de ev almış ve geçimini sağlayacak kadar parası olan şahıslar için istenilen evraklar;

1- İkamet belgesi

2- Vergi dairesinden onaylı ve geçerli satış sözleşmesi veya tapu.

3- Banka hesap dökümü ve aylık gelirini ısbatlayan belge

4- Ziyaterçi izini alacak olan kişinin pasaport fotokopisi.(Adaya son giriş mühürünün bulunduğu sayfa ve kişisel bilgileri olan sayfalar)

5- Eğer evliyse evlilik belgesi (Dışişleri Bakanlığından Türkçeye çevrilmiş olarak)

6- 13,5 tl damga pul.

7- Sağlık raporu makbuzu.

KKTC de öğrenci muhacereti olan öğrencilerin anne ve babaları için gerekli olan evraklar;

1- İkamet belgesi

2- Vergi dairesinden onaylı ve geçerli kira sözleşmesi aslı ve fotokopisi veya satış sözleşmesi veya tapu.

3- Banka hesap dökümü ve aylık gelirini ısbatlayan belge

4- Ziyaretci izini alacak olan kişinin pasaport fotokopisi.(Adaya son giriş mühürünün bulunduğu sayfa ve kişisel bilgileri olan sayfalar)

5- Öğrenci muhaceret izinli çocuğunun pasaport fotokopisi.(Geçerli öğrenci izin olan sayfa ve kişisel bilgileri olan sayfalar)

6- Başvuruyu yapacak olan şahsın vukaatlı nüfus kayıt örneği.(TC vatandaşı olanlar için)7- Eğer Anne ve Baba birlikte alacaklarsa Evlilik belgesi aslı ve fotokopisi.8- 13,5 TL damga pulu.

9- Sağlık raporu makbuzu

Başvurular şahsın bulunduğu bölgenin Polis Genel Müdürlüğüne şahsen yapılır. Sağlık sevki polis tarafından yapılır.

Tüm evraklar tamamlanıp polise teslim edildikten 20 gün sonra ev kontrolü(ilk kez alanlar ve ev değiştirenler) yazdırmak içim muhaceret dairesine başvuru yapmalıdırlar.

 

ÖĞRENCİ MUHACETER İZNİ BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR


1- 1 adet vesikalık fotoğraf

2-Ödeme makbuzu (Gelir ve Vergi Dairesine yatırılacaktır)

3-Muhaceret başvuru formu

4-Öğrenci belgesi

5-Sağlık raporu

6-Pasaport fotokopisi

7-Damga pulu

8- Polis Genel Müdürlüğünden Giriş Çıkış dökümü

 

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI ( ÇALIŞMA İZNİ VEYA İŞ KURMA İZNİNDEN DOLAYI )
Başvuru Sırasında Sunulması Gerekli Belgeler:

(1) Kimlik fotokopisi (3. Devlet uyruklular için pasaport fotokopisi)

(2) KKTC Polis Müdürlüğü ve kendi Ülkesinden alınacak Sabıka Kayıt Belgeleri

(3) Daire tarafından sevk edildiği Devlet hastahanesinden bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporu

(4) Giriş-Çıkış dökümü

(5) Evli olanlar için evlenme belgesi fotokopisi

(6) Nüfus kayıt örneği (3. Devlet uyruklular için doğum belgesi)

(7) Konutunun tapu fotokopisi/ satış sözleşmesi veya kira sözleşmesi

(8) İkametgah belgesi

 

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI ( KONUT SATIN ALAN VE GARANTİLENMİŞ GELİR )
Başvuru Sırasında Sunulması Gerekli Belgeler:

(1) Kimlik fotokopisi (3. Devlet uyruklular için pasaport fotokopisi)

(2) Nüfus kayıt örneği (3. Devlet uyruklular için doğum belgesi)

(3) Öğrenci Belgesi (öğrenci ise )

(4) Konutunun tapu fotokopisi ve satış sözleşmesi

(5) Giriş-Çıkış dökümü

(6) KKTC Polis Müdürlüğü ve kendi Ülkesinden alınacak Sabıka Kayıt Belgeleri

(7) Garantilenmiş Gelirini gösteren belgeler ve/veya banka hesap cüzdanı fotokopisi

(8) Daire tarafından sevk edildiği Devlet hastahanesinden bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporu

(9) Genel sağlık sigortası yaptırdığına dair belge

(10) İkametgah belgesi

 

EVLİLİKTEN DOLAYI :
Başvuru Sırasında Sunulması Gerekli Belgeler:


(1) Kimlik fotokopisi (3. Devlet uyruklular için pasaport fotokopisi)

(2) Devlet hastahanesinden bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporu

(3) Sabıka kayıt belgesi

(4) Giriş-Çıkış dökümü

(5) Konutunun tapu fotokopisi/ satış sözleşmesi veya kira sözleşmesi

(6) Evlenme belgesi ve eşin kimlik fotokopisi

(7) Nüfus kayıt örneği (3. Devlet uyruklular için doğum belgesi)

(8) Başvuru sahibinin eşinin başvuruya herhangi bir itirazı bulunmadığına dair yazılı beyanı.

(9) İkametgah belgesi


İKAMET HARÇLARI

Tüm Yabancı Uyruklular için ikamet izinleri;

6 ayı geçmeyen 172.-TL

6 ayı geçen 12 ayı geçmeyen 345.-TL

12 ayı geçen 24 ayı geçmeyen 690.-TL

Daimi İkamet Tezkeresi 79.-TL

Daimi İkamet Tezkeresi Sureti 79.-TL

 

ÖĞRENCİ HARÇLARI

6 ayı geçmeyen 89.-TL

6 ayı geçen 12 ayı geçmeyen 131.-TL

12 ayı geçen 24 ayı geçmeyen 262.-TL

24 ayı geçen 36 ayı geçmeyen 386-TL

36 ayı geçen 48 ayı geçmeyen 518-TL

 


Portföylerimiz